zorg lager

Iedereen draagt zorg voor elkaar en daar ondersteunt het zorgteam bij. Zorgen voor kinderen, ouders en collega’s is onze hoofdtaak.
Heb je een vraag of een bezorgdheid? Dan kan je bij ons terecht.
 
Dit zijn voorbeelden van vragen die mensen ons stellen:

 • Hoe vraag ik een schooltoelage aan?
 • Waar kan ik terecht voor opvoedingsbegeleiding?
 • Waar vind ik activiteiten voor in de vrije tijd van mijn kinderen?
 • Mijn kind heeft moeilijkheden voor spelling, hoe kunnen we dat aanpakken?
 • Hoe kies ik een secundaire school die bij mijn kind past?
 • Ik denk dat mijn kind zich niet goed voelt, hoe kunnen we hier iets aan doen?

 
We volgen de principes van Handelingsgericht Werken (lees meer op www.handelingsgerichtwerken.be)

 1. Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
 3. De leerkracht doet ertoe
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang
 5. We werken constructief samen
 6. Ons handelen is doelgericht
 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

 
Voor sommige vragen vinden wij zelf geen antwoord. Dan doen we, samen met ouders, beroep op het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Voor onze school is … de contactpersoon van het CLB. Hier vind je meer informatie: www.iclb.be
We werken ook graag samen met andere mensen die kinderen en ouders begeleiden, zoals logopedisten, thuisbegeleiders, psychologen, kinesisten…
 
Wil je graag een gesprek? Dan maak je best een afspraak.
Tel: 09 225 26 57 (zorgklas algemeen)
Gsm: 0471 70 58 21 (brugfiguur juf Stéphanie)
Mail: frlaurent.zorg@stad.gent (zorgcoördinator juf Veerle) of frlaurent.brug@stad.gent (brugfiguur juf Stéphanie)

Je vindt ons in het gebouw van de lagere school, in het eerste lokaal van de gang op het gelijkvloers.

Op woensdag werd de reeks digikriebels afgesloten mét diploma's! Bedankt aan Iris van Leerpunt en vrijwilligster Hilde voor de lessen en ondersteuning! Bedankt ook juf Axelle, juf Stefanie, juf Tine en juf Jolien voor de  samenwerking. Het was een leuke en boeiende ervaring!

In de derde les van Digikriebels, konden we een kijkje nemen in het eerste leerjaar. De eerste letters en woorden...tot zinnen! Daarna meer over de website en Facebook van de school én meer educatieve spelletjes op de tablets voor de leerlingen! Volgende week: laatste les!

Alweer heel wat interesse voor de tweede sessie van Digikriebels op school. We leren over veilig internet, schermtijd en krijgen tips voor tabletgebruik thuis. Deze keer kwamen ook de kinderen meespelen én leren op de tablet!

Pagina's

© Stad Gent 2018
François Laurent Instituut,
Onderstraat 10-19, 9000 Gent
tel. 09 225 26 58, e-mail frlaurent.sec3@stad.gent